Foued Gamoudi
Terénní koordinátor Lékařů bez hranic

Život v palestinském táboře Šatíla je velmi těžký. Není to uzavřený tábor; lidé mohou volně přicházet i odcházet. Nicméně Palestinci nemají povolení v Libanonu cokoli vlastnit, mají tady omezený přístup k práci v soukromém i veřejném sektoru a mimo tábor nesmí ani podnikat. Mají také velmi omezený přístup k veřejnému zdravotnickému systému. Palestincům v Libanonu nejsou zaručena základní občanská práva, takže zůstávají v této čtvrti, protože je to pro ně finančně dostupnější a také proto, že raději žijí ve společnosti dalších Palestinců, aby se cítili součástí komunity.
Od přílivu syrských uprchlíků do Libanonu v roce 2011 se stala Šatíla domovem také mnohých syrských rodin. Palestinci v Šatíle přivítali Syřany stejně jako další uprchlíky a chudé Libanonce, protože je to možnost, jak podpořit ekonomickou dynamiku v rámci tábora. Mnozí Palestinci si v táboře otevřeli malé obchůdky a drobné živnosti. A víc lidí žijících v táboře znamená i víc zákazníků. Je to mechanismus pro přežití.
Lékaři bez hranic působí v Šatíle kvůli vzrůstající potřebě zdravotní péče v oblasti jižního Bejrútu. Šatíla je důležitým místem, jelikož je přístupná 200 tisícům Syřanů žijícím v jižní části Bejrútu. Klinika Lékařů bez hranic je otevřená všem, kdo splňují kritéria pro přijetí, včetně Palestinců. Nicméně palestinských pacientů nemáme mnoho, protože jim zajišťuje zdravotní péči UNRWA (Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě).
Na našich klinikách v Šatíle se setkáváme s nejrůznějšími zdravotními potížemi. Co je možná specifické – protože naši pacienti jsou uprchlíci – je fakt, že pacienti tady mají řadu psychologických problémů. Palestinci čelí určitým obtížím, protože jejich komunita se skládá z generací narozených a vyrůstajících v táborech. Syřané přišli před pěti lety nebo před pár týdny. Každý z nich má vlastní obtíže, které potřebuje řešit.
Lékaři bez hranic provozují v Šatíle zdravotní středisko zaměřené na základní lékařskou péči, kde bezplatně poskytují léčbu chronických onemocnění, pediatrickou péči a psychologickou podporu. Největším projektem Lékařů bez hranic v Šatíle je ale porodnice, kde poskytujeme prenatální a postnatální péči, podporu plánovaného rodičovství a asistujeme u běžných porodů. Riziková těhotenství a komplikované porody předáváme nemocnicím. Těmto pacientkám hradíme zbývajících 25 % nákladů na hospitalizaci, které nejsou hrazeny z prostředků UNHCR (Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).
(červenec 2016)

Číst všechna svědectví