Uprchlický tábor Dadáb (Keňa)

Návštěva u pacienta v domácí péči (M.Ali/MSF)
Vážení dítěte v nemocnici Lékařů bez hranic (T.Maruko/MSF)
Tábor Dagahaley je součástí Dadábu (T.Maruko/MSF)
Rozcestník v nemocnici Lékařů bez hranic (M.Ali/MSF)
Bratr se sestrou obstarávají vodu (M. Ali/MSF)
Denní život v Dadábu (A.Mire/MSF)
Porodnice v nemocnici Lékařů bez hranic (T.Maruko/MSF)
Distribuce vody (T.Maruko/MSF)
Lékaři bez hranic na cestě za pacientem (M.Ali/MSF)
Nemocný chlapec se svými sestrami (T.Maruko/MSF)
Lékaři bez hranic (v červeném) hrají fotbal s obyvateli tábora (T.Maruko/MSF)

Komplex uprchlických táborů Dadáb se nachází v severovýchodní Keni poblíž hranic se Somálskem. Na začátku roku 2017 se skládal z pěti uprchlických táborů. Nicméně ten nejnovější z nich, Kambioos, byl nedávno uzavřen. Někteří uprchlíci se totiž začali vracet zpět do Somálska. Ti, co na místě zůstali, se přestěhovali do zbývajících táborů.

Dadáb vznikl v roce 1991 – poté, co v Somálsku začala občanská válka. Kvůli zhoršující se situaci v zemi museli lidé prchat do okolních států – Keni, Etiopie a Súdánu.

Dnes je Dadáb domovem pro uprchlíky z mnoha zemí východní a střední Afriky – Jižního Súdánu, Burundi, D. R. Konga, Etiopie, Eritrei a Somálska. Podle posledních statistik Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ze září 2017 žije v táboře necelých 240 tisíc lidí. Somálští uprchlíci tvoří 90 procent z nich.

Obyvatelé tábora bydlí v domech s hliněnými zdmi a plechovými střechami. Někteří, zejména ti nově příchozí, přebývají ve stanech. Jednotlivé části tábora mají své správce, kteří žijí přímo v táboře.

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) začali v Dadábu pracovat v roce 1992. Od roku 2009 působí v táboře Dagahaley, jenž je jeho součástí. Nyní tam provozují nemocnici o sto lůžkách a dvě zdravotnické stanice.

Keňská vláda v květnu 2016 oznámila, že uprchlický komplex Dadáb uzavře, což by v podstatě znamenalo konec 25 let trvající pomoci těm, kteří toto místo nazývají domovem. Téměř o rok později, v únoru 2017, Nejvyšší keňský soud rozhodl, že by uzavření táborů bylo nelegální. Nicméně vláda i nadále podporuje myšlenku uzavření Dadábu, ačkoliv lhůta pro uzavření už vypršela v květnu 2017.

Lékaři bez hranic věří, že poslat téměř čtvrt milionu lidí zpět do válkou rozvrácené země, kde v mnoha oblastech chybí jakákoliv zdravotní péče, je nebezpečné a nezodpovědné. Vyzývají keňskou vládu a UNHCR (podporovanou dárcovskými zeměmi), aby co nejdříve zvážily alternativní postup. Je třeba vzít v potaz dlouhodobá řešení, jako jsou například menší tábory v Keni, přesídlení uprchlíků do dalších zemí, nebo jejich integrace do keňských komunit.

Hledat

načítám mapu - prosím čekejte...

Tábor Dadáb 0.106333, 40.309333

GPS souřadnice: 0°06’22.80″ N 40°18’33.60″ E

Odkud uprchlíci pocházejí: Somálsko, Jižní Súdán, Eritrea, Etiopie, Demokratická republika Kongo, Rwanda a Burundi

Další uprchlické tábory v oblasti: Nejbližší uprchlický tábor je Kakuma v severozápadní Keni, vzdálený přibližně 1 100 kilometrů.

Co lidé říkají o táboře Dadáb

Charles Gaudry
Vedoucí mise Lékařů bez hranic

Tisíce lidí, kteří nazývají Dadáb domovem, mají velmi omezené možnosti. Nedávno jeden z pacientů programu psychologické podpory Lékařů bez hranic spáchal sebevraždu, jelikož mu byla zamítnuta žádost o přemístění do jiné země. ..číst více

Hassan Sugal Takoy
Sociální pracovník v Dadábu

Ze Somálska jsme museli utéct v roce 1992, když mi bylo pět let. Nemohu si vybavit, co přesně se tehdy dělo, ale živě si pamatuji boje během občanské války. ..číst více

Dr. Abdul Malik Wanyama
Lékař organizace Lékaři bez hranic

Lidé žijící v táboře čelí mnoha problémům. Byli vysídleni ze svých domovů a odstřiženi od svého dosavadního živobytí. Je pro ně náročné žít v táboře a záviset na humanitární pomoci. Žijí ve špatných hygienických podmínkách a jsou náchylní k onemocněním, které způsobuje špinavá voda, zejména k průjmům. ..číst více

Vůdce komunity
Vůdce komunity v Dagaheley, Dadáb

Do Dagahaley jsem přišel v červnu 1992 a zpět do Somálska jsem se vrátil v červenci 1993. Pracoval jsem pro nevládní organizaci. Doufal jsem, že Somálsko bude zase pokojné. V roce 2006 zabili mého mladšího bratra. Tehdy jsem se rozhodl se všemi svými dětmi znovu opustit Somálsko a odejít do uprchlického tábora Dagahaley. ..číst více

Dobrovolný zdravotník a uprchlík

Lidé jsou v táboře jako v pasti. Potravinové příděly nejsou výživné, ke kohoutkům s vodou se táhnou dlouhé fronty, na ulicích se rozkládají mršiny. Život je žalostný. ..číst více

Somálský uprchlík
Člen komunitní zdravotní komise

V Dadábu jsem prožil jako uprchlík 24 let. Míval jsem řadu možností – školu pro své děti, bezplatnou zdravotní péči a maximální bezpečí. ..číst více

Číst všechna svědectví

Prozkoumejte podmínky: uprchlický tábor Dadáb

Jídlo a voda

Internet

Vzdělání

Lékařská péče

Hygienická zařízení

Bezpečnost

Aktivity

Proč lidé na útěku přicházejí: uprchlický tábor Dadáb

   Blízko somálským hranicím

   Útěk před boji

   Domov

Počet lidí žijících v tomto táboře (v srpnu 2017): 239 545

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Šatíla (Libanon)

Uprchlický tábor Šatíla založil Mezinárodní výbor Červeného kříže v roce 1949 (oficiálně uznán byl v roce 1954) jako dočasné útočiště pro stovky palestinských uprchlíků, kteří utekli ze severu území historické Palestiny během palestinského exodu v letech 1947 až 1948. Nakonec v táboře zůstali, generace za generací. Šatíla, jež se původně skládala z dočasných stanových přístřeší, se časem proměnila v chudinskou čtvrť.

Podívejte se!

Tábor Nduta (Tanzanie)

Tábor Nduta není příliš známý, ačkoliv je obrovský a počet jeho obyvatel se velice rychle zvyšuje. Nachází se v regionu Kigoma, v severozápadní Tanzanii, blízko hranic s Burundi. Nyní už má rozlohu menšího města. Počet nově příchozích se v průběhu posledních pár měsíců sice snížil, na druhou stranu sem však přichází velké množství uprchlíků z Burundi, kteří zde hledají bezpečí. Tábor je tak nyní výrazně přeplněný.

Podívejte se!

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Dadáb (Keňa)

Komplex uprchlických táborů Dadáb se nachází v severovýchodní Keni poblíž hranic se Somálskem. Na začátku roku 2017 se skládal z pěti uprchlických táborů. Nicméně ten nejnovější z nich, Kambioos, byl nedávno uzavřen. Uprchlíci se totiž začali vracet zpět do Somálska. Ti, co na místě zůstali, se přestěhovali do zbývajících táborů. Dadáb byl založen v roce 1991, poté, co v Somálsku začala občanská válka.

Podívejte se!

Řecko-srbská cesta (Evropa)

Řecko-srbská trasa je jednou z hlavních cest pro lidi, kteří se snaží uprchnout před válkou, pronásledováním, chudobou a nestabilitou do Evropy, je tomu tak zejména kvůli neexistujícím bezpečným alternativám. Ačkoliv je tato cesta využívaná už celá desetiletí, upoutala pozornost teprve v posledních letech kvůli vyššímu počtu lidí na útěku, kteří se na ni vydali. Do března 2016 přicházely na řecké ostrovy...

Podívejte se!