Uprchlický tábor Nduta (Tanzanie)

Děti si hrají před latrínami (M.Pracht / MSF)
Jídlo tu lidé připravují na ohni (M.Pracht / MSF)
Prodejci na tržišti porcují kozu (M.Pracht / MSF)
Nově příchozí přechodně žijí ve společných přeplněných stanech (L.Annaud / MSF)
Distribuce vody ve Ndutě (L.Annaud / MSF)
Klouzačka (L.Annaud / MSF)
 Sušené ryby na trhu v táboře (L.Annaud / MSF)
Instalace lapače na komáry (L.Annaud / MSF)
Jedna z hlavních cest v táboře Nduta (L.Annaud / MSF)
Zdravotnické centrum ve Ndutě (E.Castaignet / MSF)
 

Uprchlický tábor Nduta rozlohou odpovídá menšímu městu. Navzdory obrovské rozloze a počtu obyvatel však zůstává neznámý. Nachází se v regionu Kigoma, v severozápadní Tanzanii, blízko hranic s Burundi. Počet nově příchozích se od dubna tohoto roku snížil, nicméně do té doby Nduta zaznamenávala obrovský příliv uprchlíků z Burundi, kteří zde hledali bezpečí. Tábor je dnes výrazně přeplněný.

Tábor Nduta vznikl v prosinci roku 1996 v reakci na krizi v Burundi. Většinu populace tvořili lidé prchající před občanskou válkou, která postihla tuto africkou zemi v letech 1993 a 2005. Část uprchlíků se však dostala do Tanzanie už dříve, během etnického konfliktu v sedmdesátých letech 20. století. Po skončení války v Burundi a zklidnění situace se mnoho lidí vrátilo domů a tábor byl v roce 2008 uzavřen.

V roce 2015 však vypukly v Burundi další nepokoje, což vedlo k novému přílivu uprchlíků do Tanzanie. Nejprve je přijímal nedaleký tábor Nyarugusu, ale brzy byl zcela přeplněn. V říjnu 2015 se proto znovu otevřela Nduta. O čtvrt roku později v Tanzanii otevřeli i třetí tábor – Mtendeli. Brzy se však naplnila jeho maximální kapacita padesáti tisíc obyvatel a v současné době nově příchozí přijímá tábor Nduta, který musel být rozšířen. Na konci září 2017 v něm žilo přes 125 tisíc lidí – což je více než dvojnásobek původní kapacity.

Vybavení tábora (včetně přístřeší, lékařské péče, vzdělání, vody a jídla) bylo plánováno pro 55 000 lidí. Dnes jsou tyto služby poskytovány více než dvojnásobku lidí na útěku a tak se logicky výrazně zhoršují životní podmínky v táboře.

Nedostatečné hygienické podmínky a přeplněnost způsobují řadu zdravotních problémů jako je průjem, infekce dýchacích cest a kožní problémy. Jednu z největších zdravotních hrozeb v táboře představuje malárie, zejména během období dešťů, kdy je stojatá voda živnou půdou pro komáry. V období od ledna do června 2017 Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) ošetřili 91 115 pacientů trpících touto nemocí.

Lékaři bez hranic začali pomáhat burundským uprchlíkům v Tanzanii v květnu 2015, kdy v Burundi vypukly nepokoje, a do země začalo proudit množství lidí na útěku. Dnes jsou v táboře Nduta Lékaři bez hranic hlavním poskytovatelem lékařské péče, provozují zde nemocnici se 175 lůžky a ambulanci. Kromě toho v šesti zdravotnických stanicích provádí zdravotní prohlídky u nově příchozích uprchlíků a poskytují v nich i potřebnou psychologickou pomoc. Každý měsíc poskytují v rámci zdravotnických stanic péči 34 000 – 40 000 pacientům.

Hledat

načítám mapu - prosím čekejte...

Nduta Refugee Camp (Tanzania) -3.694976, 30.782427

GPS souřadnice: 3.6950° S, 30.7824° E

Odkud uprchlíci pocházejí: Uprchlíci v Ndutě pocházejí z celého Burundi, největší množství jich však přichází z jihu země, z oblasti, která je blízko hranic s Tanzanií. Mnoho z nich rovněž prchá ze severního Burundi.

Další uprchlické tábory v oblasti: Tábor Nyarugusu je vzdálený přibližně 80 km. Tábor Mtendeli je 40 km daleko.

Co lidé říkají o táboře Nduta

Jean-Claude
29 let, vedoucí týmu zdravotních sester

V táboře Nduta žiju už přes rok. Život tady je velice těžký, ale v jistém smyslu jsem na to už zvyklý, protože jsem zde v podstatě vyrostl. Z rodné země jsem poprvé utekl se svými rodiči, bratrem a třemi sestrami, když mi bylo devět. V táboře jsem pak žil osm let. ..číst více

Brian Willett
Koordinátor projektu Lékařů bez hranic v táboře Nduta

V táboře Nduta žijí desítky tisíc lidí, kteří utekli před krizí v Burundi. Mnoho z nich nejprve zamířilo do tábora Nyarugusu (nachází se několik hodin jižně od tábora Nduta), později byli přesunuti. Řada nově příchozích přichází přímo z Burundi. ..číst více

Mpawenayo
22 let, žije ve Ndutě

Po příjezdu do Nduty jsem dostala stan, trochu jídla a vody a nějaké kuchyňské potřeby. Byl to pro mě hodně zvláštní pocit. I když jsem za tuto pomoc vděčná, nutí mě to přemýšlet o domově a o všech těch věcech, které jsem tam nechala. ..číst více

George Hunter
Psycholog Lékařů bez hranic v táboře Nduta

Žijí tady lidé, kteří třeba ještě před šesti měsíci měli domov, bydleli ve městě, jejich děti chodily do školy, oni každé ráno vstávali do práce. A teď žijí ve stanu a většina z nich nemá nic. Museli uprchnout. V mnoha případech ztratili své blízké, přátele. ..číst více

Niyukuri
18 let, pochází z Burundi

Jako matky chceme pro své děti to nejlepší, ale tady v táboře je tak těžké dávat jim řádně najíst. Nemáme dost jídla - je velice složité nakrmit celou rodinu z přídělu, který dostáváme. I když se snažíme šetřit, jídlo nám vždy rychle dojde. ..číst více

Aiša
23 let, žije s manželem a třemi dětmi v táboře Nduta

Moc se raduji z narození syna, ale také si dělám velké starosti o jeho budoucnost. Během jeho porodu nastaly komplikace. Nemůže pořádně dýchat, nehýbe se, doteď ještě ani jednou nezaplakal, ani nevydává žádné jiné zvuky, jaké miminka normálně vydávají. ..číst více

Dr. Michael Arnegger
Lékař na oddělení pediatrie, podvýživy a neonatologie

Často se zde setkáváme s případy malárie a infekcemi dýchacích cest. A v posledních týdnech stále častěji i s případy podvýživy. Kromě toho provozujeme porodnici, kde je hodně případů novorozenců s infekcemi či s nízkou porodní váhou. ..číst více

Číst všechna svědectví

Prozkoumejte podmínky: uprchlický tábor Nduta

Jídlo a voda

Internet

Vzdělání

Lékařská péče

Hygienická zařízení

Bezpečnost

Aktivity

Proč lidé na útěku přicházejí: uprchlický tábor Nduta

   Nedostatek možností

Počet lidí žijících v tomto táboře: 125 546 (k září 2017)

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Šatíla (Libanon)

Uprchlický tábor Šatíla založil Mezinárodní výbor Červeného kříže v roce 1949 (oficiálně uznán byl v roce 1954) jako dočasné útočiště pro stovky palestinských uprchlíků, kteří utekli ze severu území historické Palestiny během palestinského exodu v letech 1947 až 1948. Nakonec v táboře zůstali, generace za generací. Šatíla, jež se původně skládala z dočasných stanových přístřeší, se časem proměnila v chudinskou čtvrť.

Podívejte se!

Tábor Nduta (Tanzanie)

Tábor Nduta není příliš známý, ačkoliv je obrovský a počet jeho obyvatel se velice rychle zvyšuje. Nachází se v regionu Kigoma, v severozápadní Tanzanii, blízko hranic s Burundi. Nyní už má rozlohu menšího města. Počet nově příchozích se v průběhu posledních pár měsíců sice snížil, na druhou stranu sem však přichází velké množství uprchlíků z Burundi, kteří zde hledají bezpečí. Tábor je tak nyní výrazně přeplněný.

Podívejte se!

Tábor Domíz (Irák)

Uprchlický tábor Domíz 1 leží 60 kilometrů od syrské hranice. Vznikl v reakci na příliv uprchlíků ze severní Sýrie a záhy se stal jakousi „malou Sýrií“ uprostřed iráckého Kurdistánu. Rozloha přes 1 142 500 m² a více než 32 tisíc obyvatel dělají z Domízu 1 největší uprchlický tábor v Iráku. Tábor leží na místě bývalé vojenské základny v guvernorátu Dohúk. Vznikl v roce 2012, kdy mnozí Syřané uprchli do Iráku.

Podívejte se!

Tábor Dadáb (Keňa)

Komplex uprchlických táborů Dadáb se nachází v severovýchodní Keni poblíž hranic se Somálskem. Na začátku roku 2017 se skládal z pěti uprchlických táborů. Nicméně ten nejnovější z nich, Kambioos, byl nedávno uzavřen. Uprchlíci se totiž začali vracet zpět do Somálska. Ti, co na místě zůstali, se přestěhovali do zbývajících táborů. Dadáb byl založen v roce 1991, poté, co v Somálsku začala občanská válka.

Podívejte se!

Řecko-srbská cesta (Evropa)

Řecko-srbská trasa je jednou z hlavních cest pro lidi, kteří se snaží uprchnout před válkou, pronásledováním, chudobou a nestabilitou do Evropy, je tomu tak zejména kvůli neexistujícím bezpečným alternativám. Ačkoliv je tato cesta využívaná už celá desetiletí, upoutala pozornost teprve v posledních letech kvůli vyššímu počtu lidí na útěku, kteří se na ni vydali. Do března 2016 přicházely na řecké ostrovy...

Podívejte se!